Dva gemišta

1

Rodili se Zagorcu blizanci i na krštenju pita svecenik kako se prvo dijete zove
– Štef
– a drugo?
– Štef
– pa kako oba Štef?
– Kad velim Štef donesi mi gemišt odma dobim dva gemišta